گیره ها را زیر محل رویش برگ و زیر ساقه های فرعی ببندید .

(اگر محل رویش ساقه فرعی در بدنه گیاه را یک Y در نظر بگیریم بست را زیر Y ببندید)

فاصله هر گیره تا گیره دیگر باید چیزی حدود 20 سانت باشد

تعداد گیره مورد نیاز برای ارقامی که دوره رشد بلند مدت دارند به واسطه اندازه از 10 تا 20 گیره برای هر گیاه است 

در حالی که برای ارقام دوره رشد کوتاهتر از 5 تا 10 گیره است.

نظرات خود را با ما در میان بگذارید smile